Δράση πρόληψης και πυροπροστασίας από τον ΣΠΑΠ και το Δήμο Αμαρουσίου

Ο Δήμος Αμαρουσίου και ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π) σε συνεργασία με τον 9ο Πυροσβεστικό Σταθμό, ενημέρωσαν 250 μαθητές Δημοτικών Σχολείων και εθελοντές, αναφορικά με την πρόληψη και την πυροπροστασία

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για