Δωρεάν εξέταση Καρδιολογικών Νοσημάτων στο Δήμο Αμαρουσίου

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκτίμηση Καρδιαγγειακού Κινδύνου» από το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, ο Δήμος Αμαρουσίου έδωσε την ευκαιρία στους δημότες του να εξεταστούν εντελώς δωρεάν

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για