Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία του Δήμου Αγίου Δημητρίου για το σχολικό έτος 2024 -2025. Από 1–20 Μαρτίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Παιδικοί Σταθμοί
28 Φεβρουαρίου, 2024

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-2025 ξεκινούν
από την Παρασκευή 1 Μαρτίου μέχρι και την Τετάρτη 20 Μαρτίου. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.
Την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής υποβάλουν οι γονείς/ κηδεμόνες για το δημόσιο Νηπιαγωγείο,
που ανήκει το νήπιο – προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους, σύμφωνα με τα όρια της
σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Για το σχολικό έτος 2024-2025 στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται παιδιά, που την 31η Δεκεμβρίου
του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών (έτος γέννησης 2020).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για