Εγκαίνια Κοινωνικού Φαρμακείου & Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου στο Δήμο Ηλιούπολης

Η υλοποίηση έργων κοινωνικής αλληλεγγύης προωθείται με ιδιαίτερη ζέση από τον Δήμο Ηλιούπολης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για