Εγκύκλιος για τις μεταδημοτεύσεις λόγω υποψηφιότητας

«Στην περίπτωση που υποψήφιος μεταδημότευσε εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 σε ένα δήμο, κάνοντας χρήση των διατάξεων που διέπουν τη μεταδημότευση λόγω υποψηφιότητας και όχι λόγω διετούς διαμονής στον δήμο αυτόν, μπορεί στη συνέχεια να μεταδημοτεύσει, μετά από αίτησή του, στον δήμο όπου έχει τη μόνιμη κατοικία του τα δύο τελευταία έτη» αναφέρει σε εγκύκλιο που δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Επίσης αναφέρει:
Εάν πολίτης που πραγματοποίησε μεταδημότευση σε έναν δήμο προκειμένου να εκλεγεί σε οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα του δήμου αυτού (δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας), δεν ανακηρύχθηκε υποψήφιος βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4804/2021 (Α’ 90), χάνει τη δημοτικότητά του δήμου στον οποίο μεταδημότευσε και ανακτά την προηγούμενη δημοτικότητά του. Η απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει, στην περίπτωση αυτή, μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων, εν προκειμένω παύει να ισχύει από την 11η Δεκεμβρίου 2023. Η απώλεια της
δημοτικότητας επέρχεται αυτοδίκαια και ως εκ τούτου η σχετική απόφαση έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Αντιθέτως, εάν πολίτης που πραγματοποίησε μεταδημότευση σε έναν δήμο
προκειμένου να εκλεγεί σε οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα του δήμου αυτού ανακηρύχθηκε υποψήφιος, βάσει του άρθρου 17 του ν. 4804/2021, παραμένει δημότης του δήμου αυτού ανεξάρτητα από τον εάν εξελέγη ή όχι.

Διαβάστε εδώ όλη την εγκύκλιο

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για