Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης: 27.12.12 (1ο)

Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2013 και έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για