Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 15.9.2016

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου,15η Σεπτεμβρίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.    Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου έτους 2015

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για