Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 13.12.12

Η έγκριση του Προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Ιλίου για το έτος 2013, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για