Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου: 15.11.2017

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου: 15.11.2017

Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η Νοεμβρίου 2017
ημέρα Τετάρτη και ώρα 21.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2018
2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Ιλίου για
το έτος 2018

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για