Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 13.11.2018

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 13.11.2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


1. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2019
2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου
Ιλίου για το έτος 2019

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για