Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 24.01.19

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 24.01.19

 

Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2017

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για