Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης: 13.12.12 (6ο)

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις για καίρια θέματα του Δήμου Ηλιούπολης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για