Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 6.1.13

Επιτυχώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες δημαιρεσιών για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για