Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις:14.09.12

Η Έγκριση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Δήμου, οικονομικού έτους 2011, απασχόλησε την Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για