Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβούλιου Ιλίου: 7.11.2013

Η έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ιλίου για το Οικονομικό έτος 2014 απασχόλησαν την Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για