Ειδική Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 25.9.14

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 25η Σεπτεμβρίου 2014 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

 

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 25η Σεπτεμβρίου 2014 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με μοναδικό θέμα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.    Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου έτους 2013

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για