Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ΠΕ 30-11-23 και ώρα 21:30

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ :

ΕΙΔΙΚΗ 1. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2024

ΕΙΔΙΚΗ 2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Ιλίου για το έτος 2024

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για