Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.07.2017

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.07.2017

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», καλείστε την Τρίτη 4Ιουλίου 2017και ώρα8:30μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ενημερωθούμε και να συζητήσουμε για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

« Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής»

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για