Ειδικη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 30.01.20

Ειδικη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 30.01.20

Σας καλούμε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η
Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του
Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 217 του
Ν. 3463/2006 όπως ισχύει σήμερα, που θα συζητηθεί το κάτωθι θέμα:

Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2018

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για