Εκδήλωση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την “ανακύκλωση” των Φαρμάκων στο Δήμο Ηλιούπολης

Μια σημαντική δράση αναφορικά με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την ανακύκλωση των φαρμάκων, πραγματοποίησε ο Δήμος Ηλιούπολης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έταιρους φαρμακευτικούς φορείς, όπως η ΙΦΕΤ υπό την εποπτεία του ΕΟΦ, το ΚΕΕΛΠΝΟ, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακαποθηκών Ελλάδας και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκών

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για