Εκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου. 16.04.21

1. Λήψη απόφασης για απόδοση φόρου τιμής στον εκλιπόντα τέως Αντιδήμαρχο &
Δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο Λιόση

1. Λήψη απόφασης για απόδοση φόρου τιμής στον εκλιπόντα τέως Αντιδήμαρχο & Δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο Λιόση

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για