Ενέργειες του Δήμου Αμαρουσίου για προωθήση της κοινωνικής του δράσης

Ο Δήμος Αμαρουσίου εργάζεται προκειμένου να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τις κοινωνικά ευπαθής ομάδες

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για