Εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Παλλήνης.

Ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με τον ΟΠΑΠ, αποχαιρέτησε το 2011 με ένα χαρούμενο, εορταστικό πρόγραμμα στην πλατεία του Αγίου Τρύφωνα.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για