Ημερίδα « Διέξοδος από την πόλη στον αγρό» από το Δήμο Ιλίου

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα « Διέξοδος από την πόλη στον αγρό» διοργάνωσε ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για