Ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Περιφέρειες

Οι προοπτικές και οι τρόποι εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Περιφέρειες, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σχετικής ημερίδας που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματέας κα. Μαρία Στρατηγάκη παρουσίασε και τα νέα πρόγράμματα και τις δράσεις της Γραμματείας

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για