Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου»

Το ερευνητικό και εκπαιδευτικό υλικό που παρήχθη από τα έργα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ημερίδας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων με τίτλο «Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου: Εμπλουτισμός με το ερευνητικό υλικό των έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ».

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για