Η δέσμευση του Προέδρου του Σ.Π.Α.Π κ. Γιώργου Πατούλη, για ομαδική ασφάλιση των ενεργών εθελοντών του Συνδέσμου, έγινε πράξη

Παρουσία πλήθους εθελοντών και φίλων του Σ.Π.Α.Π βραβεύθηκαν οι Υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας των 12 Δήμων – Μελών του Συνδέσμου και παραδόθηκαν τα συμβόλαια ομαδικής ασφάλισης στους 300 ενεργούς εθελοντές

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για