Η Λειτουργία του Αναψυκτηρίου Άλσους «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΝΤΗΣ» στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης στις 30.1.12

Το θέμα της λειτουργίας αναψυκτηρίου στο άλσος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΝΤΗΣ» δίχασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης στις 30 Ιανουαρίου 2012

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για