Θέματα «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος», «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού»

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 5/3/2012 συζητήθηκαν τα θέματα «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος» και «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού»

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για