Λήψη Απόφασης για Παράταση της Χρονικής Διάρκειας Υφισταμένων Συμβάσεων & Μείωση Μισθώσεων Ακινήτων

Το θέμα της \\\”λήψης απόφασης για την παράταση της χρονικής διάρκειας υφισταμένων συμβάσεων και μείωση μισθώσεων ακινήτων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, που στεγάζονται σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/1981\\\” συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Αγίας Παρασκευής στις 22 Φεβρουαρίου του 2012.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για