Λήψη Απόφασης για την Κοπή Δένδρων στη Συνεδρίαση της 22/2/2012

Η κοπή δέντρων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 2012

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για