Με αίσθημα ευθύνης στο Δημ.Συμβ.Ηλιούπολης αποφασίστηκε πίστωση για τη χορήγηση ειδών διαβίωσης σε άπορες οικογένειες

Στην ατζέντα του Δημ.Συμβ.Ηλιούπολης ήταν καιη ψήφιση πίστωσης για τη χορήγηση ειδών διαβίωσης σε άπορες οικογένειες.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για