Μια ακόμα σημαντική δράση αναλαμβάνει ο Δήμος Αμαρουσίου, δημιουργώντας Δημοτικούς Λαχανόκηπους

Τους ελεύθερους χώρους στο Μαρούσι για τη δημιουργία δημοτικών λαχανόκηπων, τους οποίους θα καλλιεργούν παράγοντας προϊόντα για ίδια χρήση οι δημότες και οι κάτοικοι Αμαρουσίου, αξιοποίησε ο Δήμος.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για