Οι δράσεις υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων απασχόλησαν το Δημ. Συμβ.Ηλιούπολης

Ο Δήμος Ηλιούπολης θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για