Ο Δήμος Ιλίου σχεδιάζει την ισορροπημένη ανάπτυξή του δίνοντας έμφαση στο περιβάλλον.

Ο Δήμος Ιλίου καταβάλλει συνεχή προσπάθεια, μέσα στο πλαίσο των οικονομικών δυνατοτήτων, των μέσων και του προσωπικού που διαθέτει, για τη συντήρηση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και αναψυχής.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για