Ο προϋπολογισμός του Δήμου συζητήθηκε στο Δημ. Συμβουλίου Ηλιούπολης

Η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού τέθηκε στη συνεδρίαση του Δημ.Συμβουλίου Ηλιούπολης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για