Περιβαντολλογική δράση στο Δήμο Ηλιούπολης

Ο Δήμος Ηλιούπολης και ο Σ.Π.Α.Υ διοργάνωσαν εξόρμηση δενδροφύτευσης και καθαρισμού του χώρου αναψυχής και περιβαντολλογικής εκπαίδευσης που διαμορφώθηκε προσφάτως στον Υμηττό

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για