Περισσότερους πόρους και προγράμματα διεκδικεί ενωμένη η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κατά 6% μειωμένοι οι πόροι για τους ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στο προσχέδιο τα νέα ποσά που θα αποδοθούν στους Δήμους, υπολείπονται σημαντικά , τουλάχιστον κατά 50%, από τα έσοδα που θα έπρεπε να τους αποδοθούν με βάση τις προβλέψεις του Ν.3852/2010.Αλεπάλληλες συναντήσεις του προεδρείου της ΚΕΔΕ με τους επικεφαλείς των κομμάτων.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για