Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού & Κατανομή Αριθμού – Ειδικοτήτων στα ΝΠΔΔ, στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης

Ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και η κατανομή αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΔΔ του Δήμου Ηλιούπολης τέθηκε επί τάπητος του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2012

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για