Προμήθεια Υλικών Υπηρεσιών, Προϋπολογισμός ΚΑΦΑΔΗΛ κ.α

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης της 28/3/2012 εγκρίθηκαν τα θέματα “Ορισμός Επιτροπής προμήθειας υλικών υπηρεσιών πάσης φύσεως που αφορούν την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών”, “Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.», “Ορθή επανάληψη της 61/2012 Α.Δ.Σ. σχετικά με την συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών και ορισμός προέδρων”, ” Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης στις εργασίες χειρισμού μηχανημάτων ήχου και ηχοληψίας για την κάλυψη των εκδηλώσεων του Δήμου”, “Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πάρκων και κοινοχρήστων χώρων της περιοχής που περικλείεται από τους δρόμους Σαλαμίνος, Βελεστίνου, Ναυαρίνου, Καλαβρύτων, Κυδαθηναίων», “Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ηρώδου Αττικού», “Εξέταση αιτήσεως για παραχώρηση ή μη απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης αυτοκινήτου επί της οδού Λεωχάρους 21”, “Λήψη Κανονιστικής Απόφασης σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην συμβολή των λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου – Γλάδστωνος – Περικλέους”, “Λήψη Κανονιστικής Απόφασης σχετικά με τη διαμόρφωση της οδού Γρ. Αυξεντίου μπροστά στο 1ο γυμνάσιο – 1ο λύκειο Ηλιούπολης, σε ήπιας κυκλοφορίας”, “Λήψη Κανονιστικής Απόφασης σχετικά με το κλείσιμο νησίδας επί της λεωφ. Μ. Αντύπα στο ύψος της οδού Μ. Αλεξάνδρου”, “Παράταση χρόνου υποβολής της μελέτης «Περιβαλλοντική Μελέτη ρέματος Πικροδάφνης», “Λήψη απόφασης για την καταστροφή παλαιού αρχειακού υλικού”

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για