ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

O Δήμαρχος Ασπροπύργου καλεί τους ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων, για την κατάρτιση Μητρώου, για την αντιμετώπιση των φαινομένων εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας, που προκύπτουν μετά από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, τεχνολογικά ατυχήματα, προληπτική απομάκρυνση πολιτών κ.α.) και αποκατάστασης των οδικών δικτύων, των υποδομών και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025.Κατέβασε την Πρόσκληση ΕνδιαφέροντοςΚατέβασε τα Συνοδευτικά Αρχεία

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για