Πρόγραμμα Ανώδυνου τοκετού από το Δήμο Βύρωνα.

Υλοποιήθηκε το νέο πρόγραμμα Ανώδυνου Τοκετού από το Δήμο Βύρωνα σε συνεργασία με το Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο και το Κέντρο Υγείας Βύρωνα, όπου έγινε και η εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στόχο έχει να προσφέρει ενημέρωση και στήριξη στους μελλοντικούς γονείς και ιδιαίτερα στις μέλλουσες μητέρες.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για