Πρόγραμμα Πρόληψης & Ελέγχου Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης Βρεφών & Νηπίων

Το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ διεξάγει πανελλαδικό πρόγραμμα πρόληψης αναπτυξιακών προβλημάτων και ελέγχου της Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης Βρεφών & Νηπίων

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για