Πότε παραγράφονται οι οφειλές στους Δήμους

dimotiki_astynomia

Απο το Υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκε παροχή διευκρινίσεων επί της αποσβεστικής προθεσμίας για τη βεβαίωση και επί του χρόνου παραγραφής προς είσπραξη της εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 9 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), καθώς και των οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.

Οπως αναφέρει η επιστολή με αφορμή έγγραφα και τηλεφωνικά ερωτήματα προς την Υπηρεσία μας από δήμους και πολίτες επί της αποσβεστικής προθεσμίας βεβαίωσης και παραγραφής προς είσπραξη της εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 9 του ν. 1337/1983, καθώς και των οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ενιαία και ορθή εφαρμογή αυτών:

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’αρίθμ. 94670/21-12-2021 έγγραφό του ενημέρωσε τους δήμους της Χώρας μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υπ’αρίθμ. 170/2020 Γνωμοδότηση του Γ ́ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ). Με την συγκεκριμένη Γνωμοδότηση, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, συνεπώς η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική από τη Διοίκηση (παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002, Α ́ 324), το ΝΣΚ διευκρίνισε κατά τρόπο ρητό, σαφή και αδιαμφισβήτητο το ισχύον νομοθετικό καθεστώς σχετικά με το χρόνο αποσβεστικής προθεσμίας βεβαίωσης και παραγραφής των οφειλών λόγω εισφοράς σε χρήμα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εν λόγω Γνωμοδότηση: «Ο χρόνος αποσβεστικής προθεσμίας του δικαιώματος των Ο.Τ.Α. προς βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα είναι πενταετής”.

Διαβάστε εδώ όλη την επιστολή

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για