Συγκρότηση Διαπαρ. Επιτροπής για Διερεύνηση από κοινού Δημιουργίας Κολυμβητηρίου με Δήμο Παπάγου- Χολαργού

Η από κοινού δημιουργία κολυμβητηρίου με το Δήμο Παπάγου Χολαργού ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Αγίας Παρασκευής στις 22 Φεβρουαρίου του 2012

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για