Συζήτηση σχετικά με τη σύμβαση πρώην ΑΟΔΗΛ και ΓΣΗ

Το δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης της 28/3/2012 ξεκίνησε με το θέμα της “σύμβασης πρώην ΑΟΔΗΛ και ΓΣΗ”

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για