Συμμετοχή Δήμου Ηλιούπολης στο Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης

Για το θέμα \”Συμμετοχή Δήμου Ηλιούπολης στο Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων\” προβλημάτισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης της 28/3/2012

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για