Συνέντευξη της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κας. Μαρίας Στρατηγάκη

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κα. Μαρία Στρατηγάκη μιλά για τους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας και για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για