Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Παρασκευής στις 11.6.12 (6ο)

Η Έγκριση πρόσληψης προσωπικού πυρασφάλειας, η Κατανομή κοινόχρηστου χώρου κεντρικής πλατείας Αγίας Παρασκευής και πλείστα άλλα θέματα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για