Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Παρασκευής στις 11.6.12 (5ο)

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και το θέμα του κτήματος ΙΟΛΑ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για